Goedgekeurde laboratoria voor BVD-onderzoek

14-05-2018

BestrijdingIBR&BVD:toelating

laboratorBeste klant, Beste

Beste klant, 

Als u heeft gekozen voor de route 'oorbiopten' voor de bestrijding van BVD kunt u hieronder lezen door welke partijen u uw biopten kunt laten onderzoeken op BVD. 

Wij leveren: 

  • Allflex BVD oormerken. Deze oormerken worden geleverd met droge buisjes, zonder vloeistof. Het weefsel dat u uit het oor knipt, verzamelt u in dit droge buisje. Nadat u de oormerken heeft aangebracht en het weefsel is verzameld, kunt u zelf bepalen door welk laboratorium het weefsel wordt onderzocht. Lees hieronder in het nieuwsbericht uit welke partijen u kunt kiezen. 
    Klik hier om uw Allflex BVD oormerken te bestellen. 

Wij leveren ook: 

  • Allflex DNA/BVD oormerken. Deze oormerken worden geleverd met buisjes die gevuld zijn mét conserveringsvloeistof. U kunt het weefsel opsturen naar de Gezondheidsdienst voor Dieren voor het onderzoek op BVD. De GD stuurt het weefsel daarna door naar het laboratorium van CRV. CRV doet vervolgens het onderzoek op DNA. Beide partijen koppelen hun eigen uitslagen aan u terug. 

    Klik hier om uw Allflex DNA/BVD oormerken te bestellen. U kunt kiezen uit 2 opties qua bedrukking. 


Nieuwsbericht met betrekking tot de 'witte lijst van geaccrediteerde laboratoria voor het onderzoek op BVD:
Bron:  ZuivelNL

LTO Nederland, de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) willen de dierziekten IBR en BVD aanpakken. Doel is dat alle rundveebedrijven BVD-vrij en IBR-vrij worden met behulp van onder andere laboratoriumdiagnostiek.

Voorzien is de aanpak van IBR en BVD in eerste instantie te baseren op een verplichting voor melkveehouders via de leveringsvoorwaarden van de zuivelondernemingen en via een stimuleringsregeling BVD voor niet-melkleverende bedrijven. Waar toepassing van diagnostiek nodig is, moeten bedrijven gebruik maken van een toegelaten laboratorium. In december 2017 zal definitief worden besloten over de inhoud van de regelingen en het moment van inwerkingtreding.

Beheer regeling door ZuivelNL
Op verzoek van de sectororganisaties beheert ZuivelNL de regeling voor toelating van laboratoria. In de betreffende protocollen (klik hier voor IBR) (klik hier voor BVD) zijn de achtergronden en het toetsingskader beschreven. Door de regeling zijn de laboratoriumuitslagen, ongeacht het laboratorium, betrouwbaar en uitwisselbaar en toepasbaar voor de landelijke aanpak van IBR en BVD. Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) houdt toezicht op de laboratoria en adviseert ZuivelNL over toelating. Toegelaten laboratoria moeten alle resultaten die van belang zijn voor de aanpak van IBR en BVD leveren aan een centrale databank.

Toegelaten laboratoria
GD – Gezondheidsdienst voor Dieren BV, Deventer, Nld, www.gddiergezondheid.nl
VLG – Veterinair Laboratorium Gelderland BV, Epe, Nld, www.vlg-bv.nl
Lavetan – Lavetan NV, Turnhout, België, www.lavetan.be

Deze drie laboratoria ondersteunen in principe ieder alle IBR en BVD routes, maar niet alle analyses.
De testuitslagen worden door de laboratoria aan de centrale databank van ZuivelNL geleverd voor gebruik bij het statusbeheer. Dat betekent dat testuitslagen van verschillende toegelaten laboratoria ook door elkaar kunnen worden gebruikt.

 

Terug naar het nieuws overzicht