Allflex Next Gen - weefselname voor DNA-onderzoek

Allflex Next Gen Tissue Sampling Technology
Let op: Dit product leveren wij alleen aan veeartsen! Bent u veearts of kent u een veearts die hierin geinteresseerd zou kunnen zijn? Wij horen graag van u. Hier vindt u al onze contactgegevens.

Sinds juni 2011 hebben wij een nieuw product aan ons assortiment toegevoegd; de Allflex Next Gen.

Uw veearts kan eenvoudig DNA afnemen waarop meerdere onderzoeken kunnen worden uitgevoerd.

Allflex heeft jarenlang sterk geïnvesteerd in de ontwikkeling van verschillende bemonsteringshulpmiddelen voor ouderschapscontrole, genetische analyse en het uitroeien van ziektes.

De Allflex nextGen is hét product geworden waarmee uw veearts eenvoudig DNA afneemt. Hij/zij kan uw koeien middels dit product direct testen op stamboomgegevens, genetisch bepaalde ziektes/afwijkingen, BVD en bijvoorbeeld de fokwaarde!

Uw veearts plaatst het monsterbuisje in de tang en knipt een stukje weefsel ter grootte van 3 mm uit het oor van uw koe. Het stukje weefsel is groot genoeg om verschillende onderzoeken op te verrichten. Het weefsel kan worden onderzocht door elk laboratorium dat gespecialiseerd is in DNA- onderzoek, zonder enige restricties ten opzichte van bestaande extractieprotocollen voor DNA-onderzoek.

De Allflex Next Gen is ontwikkeld in nauwe samenwerking met verscheidene onderzoekslaboratoria, dierenartsen en veehouders en is bedoeld voor gebruik op de boerderij en voor onderzoek in een laboratorium.

Onderzoek heeft uitgewezen dat veeartsen er zeer goed in slagen om monstermateriaal af te nemen met dit product. Zelfs na een eerste, korte introductie was het bij slechts 0,2% van de deelnemers zo dat iemand een tweede keer moest knippen om weefsel af te nemen.

Ondanks het feit dat het een eenvoudige handeling is en deze snel verloopt, raden wij u aan uw koe altijd goed vast te houden terwijl u oormerken aanbrengt of wanneer, in dit geval, de veearts weefsel afneemt.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de Allflex Next Gen een hoogwaardig product is, waarmee u een grote hoeveelheid kwalitief DNA verzamelt. 1 monstername bevat genoeg DNA om meerdere onderzoeken op te verrichten!