Allflex DNA/BVD oormerken (oorbiopten)

Als u deze oormerken direct wenst te bestellen, klikt u dan op de link hieronder:

Allflex DNA/BVD-oormerken bestellen.


Over Allex DNA/bvd oormerken, de werkwijze van CRV en de kosten

Merkeronderzoek wint aan populariteit en daarom zijn wij een aantal jaren geleden met CRV en Allflex in gesprek gegaan over DNA oormerken. Het nemen van een oorbiopt is een gemakkelijke manier om DNA te verzamelen. Daarnaast is de kans op mislukken van het onderzoek of fouten maken bij het nemen van het monster klein. 

 

Wij verkopen Allflex DNA/bvd oormerken voor runderen sinds september 2015. Het principe is gelijk aan de BVD- oormerken die wij sinds januari 2011 verkopen. Bij het aanbrengen van het oormerk wordt een stukje weefsel uit het oor geknipt. Het weefsel wordt opgevangen in een containertje en wordt vervolgens opgestuurd naar CRV voor DNA - onderzoek. 

 

Het DNA - oormerk (evenals het BVD-oormerk) is speciaal ontwikkeld voor deze monstername en u heeft er een speciale tang voor nodig. 

 

Combinatie-onderzoek DNA en BVD: 

Let op: u kunt met deze oormerken ook beide onderzoeken laten uitvoeren. U neemt 1 monster en kunt dit laten onderzoeken op zowel DNA als BVD. De GD doet onderzoek op BVD en CRV doet het DNA - merkeronderzoek. 

 

U knipt één stukje weefsel uit het oor en daarmee kunt u het volgende doen: 

 

Optie 1:

U wilt op het oorbiopt BVD- in combinatie met DNA - merkeronderzoek laten uitvoeren: 

- U stuurt het weefsel op naar de GD. De GD doet het onderzoek op BVD en stuurt het weefsel door naar CRV. 
 

Als u oorbiopten verstuurt naar de GD, kunt u digitaal inschrijven. Hierdoor betaalt u lagere basiskosten per inzending. Wilt u weten hoe dat werkt? Kijk op: www.gddiergezondheid.nl/bvd


Optie 2: 
U wilt het oorbiopt alleen op BVD laten onderzoeken: 
- U stuurt het weefsel op naar de GD in Deventer. 
 

Optie 3: 
U wilt op het oorbiopt alleen DNA-onderzoek laten uitvoeren: 

- U stuurt het weefsel naar CRV. Zij koppelen de uitslag aan u terug. 

- Zorg ervoor dat de merkertest ook is aangevraagd bij CRV. 

 


Informatie over het DNA - onderzoek

 

Monstername met oorbiopten:

Het merkeronderzoek via het oorbiopt werkt op dezelfde manier als merkeronderzoek via bloed of via een haarmonster. Eerst wordt het DNA geïsoleerd uit het monster, daarna vindt de daadwerkelijke test plaats.

Het proces van testen duurt 2 weken. Na de merkertest in het laboratorium gaat het genotype bij CRV de fokwaarde-schatting in. Binnen gemiddeld 3 weken vanaf het insturen van het monster heeft u de uiteindelijke uitslag.

 

Hoe ontvang ik de uitslag?

Alle resultaten en gegevens zijn overzichtelijk in te zien binnen de speciaal ontwikkelde HerdOptimizer App van CRV. Als u VeeManager heeft van CRV, kunt u de uitslag hier ook in zien. Op de uitslag vindt u de genomic fokwaarde voor kenmerken op het gebied van productie, exterieur en gezondheid.  

 

Betrouwbaarheid

Kalveren die op merkers worden onderzocht krijgen een genomic fokwaarde met een betrouwbaarheid van rond de 60%. Dit is even betrouwbaar als van een koe met 3 lactaties. Zo kunt u beter en sneller selecteren in uw jongvee en u kunt betere paringen maken. 

 

Houdbaarheid

U kunt de oormerken het beste bestellen voor gebruik binnen 12 maanden. Bij gebruik van de oormerken na deze periode, kunnen wij ten gevolge van instabiliteit van enkele ingrediënten de efficiëntie niet garanderen. De plastic buisjes zijn waterdicht afgesloten en gedurende een periode van 12 maanden zien we géén uitdroging van de oplossing.

 

Nadat u de oormerken heeft aangebracht en het weefsel dus is opgeslagen in het plastic buisje, kunt u het buisje het beste bewaren op een donkere en droge plek, op kamertemperatuur. Het buisje moet binnen 2 weken na monstername worden opgestuurd naar CRV of de GD. 

 

Kosten merkeronderzoek CRV 

Merkeronderzoek middels een losse merkertest kost €38,- per dier.

 

De kosten voor Fokken op Maat bestaan uit een vast tarief per bedrijf per maand, een vast tarief per koe per maand en een bedrag per uitgevoerde merkertest. Meer informatie over Fokken op Maat kunt u vinden op: https://www.crv4all.nl/service/fokken-op-maat/

 

 

incl. SAP

excl. SAP

Per bedrijf per maand

    €6,25

   € 3,35

Per koe per maand

    €0,32

   € 0,20

Per uitgevoerde merkertest

   €26,60

   €26,60

 

* Let op: deze prijzen kunnen inmiddels anders zijn. Voor actuele prijzen kunt u contact opnemen met CRV!

 

Middels FokkerijData Plus wordt dataverzameling gestimuleerd. Hiervoor geldt dan ook een ander tarief. Meer informatie over het FokkerijData Plus programma kunt u verkrijgen via uw CRV vertegenwoordiger of kijkt u eens op:  https://www.crv4all.nl/service/fokkerijdata-plus/